Geothermie Brabant B.V. is een samenwerking tussen Hydreco GeoMEC en het Energiefonds Brabant. De organisatie heeft als doel om geothermie in Noord Brabant te versnellen en tegelijkertijd de aanpak van projecten te professionaliseren. Dit doet zij door het bundelen van krachten en het benutten van schaalvoordelen.

Natuurlijke warmteuit de aarde

De warmte uit de aarde wordt steeds meer gebruikt als duurzame energie. In Nederland worden met name in de tuinbouw al kassen verwarmd door het warme water uit de aarde. Warm water wordt opgepompt uit dieper gelegen aardlagen en is direct inzetbaar voor verwarmingsdoeleinden. Met name voor gebouwen en projecten met een grote warmtevraag, is aardwarmte interessant en rendabel. Om de warmte uit de aarde te kunnen gebruiken worden twee putten geboord: een productie- en een injectieput. Een pomp haalt het water via de productieput(ten) omhoog. De warmtewisselaar haalt de warmte uit het water en levert het door aan een distributienet, die de warmte naar de afnemers transporteert. Het gebruikte, afgekoelde water wordt via de injectieput(ten) in dezelfde watervoerende laag teruggebracht. Zo blijft de totale hoeveelheid water in deze laag gelijk. Uit een eerdere verkenning van de gemeenten Helmond, Breda en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Brabant Water is gebleken dat er kansen zijn voor geothermie. Een productieput kan tot wel 20 miljoen m3 aardgas per jaar besparen. Dit is gelijk aan het gebruik van 13.000 huishoudens.

Vijf projecten, concrete resultaten

Geothermie Brabant B.V. heeft diverse projectlocaties in beeld. Op deze vijf locaties wordt nu al concreet aan projecten gewerkt:

  • Oost Brabant
  • Tilburg Noord
  • Tilburg (deel Amernet)
  • Asten/Someren
  • Breda e.o.

Natuurlijke warmte uit de aarde

De warmte uit de aarde wordt steeds meer gebruikt als duurzame energie. In Nederland worden met name in de tuinbouw al kassen verwarmd door het warme water uit de aarde. Warm water wordt opgepompt uit dieper gelegen aardlagen en is direct inzetbaar voor verwarmingsdoeleinden. Met name voor gebouwen en projecten met een grote warmtevraag, is aardwarmte interessant en rendabel. Om de warmte uit de aarde te kunnen gebruiken worden twee putten geboord: een productie- en een injectieput. Een pomp haalt het water via de productieput(ten) omhoog. De warmtewisselaar haalt de warmte uit het water en levert het door aan een distributienet, die de warmte naar de afnemers transporteert. Het gebruikte, afgekoelde water wordt via de injectieput(ten) in dezelfde watervoerende laag teruggebracht. Zo blijft de totale hoeveelheid water in deze laag gelijk. Uit een eerdere verkenning van de gemeenten Helmond, Breda en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Brabant Water is gebleken dat er kansen zijn voor geothermie. Een productieput kan tot wel 20 miljoen m3 aardgas per jaar besparen. Dit is gelijk aan het gebruik van 13.000 huishoudens.


Vijf projecten, concrete resultaten

Geothermie Brabant B.V. heeft diverse projectlocaties in beeld. Op deze vijf locaties wordt nu al concreet aan projecten gewerkt:

  • Oost Brabant
  • Tilburg Noord
  • Tilburg (deel Amernet)
  • Asten/Someren
  • Breda e.o.

Over geothermie Oost Brabant

Friesland Campina, Bavaria, Mars, Ennatuurlijk en Geothermie Brabant ondertekenden op 28 juni 2017 een overeenkomst voor de ontwikkeling van geothermie in Brabant. Hiermee geven zij aan dat zij samen onderzoek uitvoeren naar de kansen voor geothermie tussen Veghel en Someren. In de tweede helft van 2017 worden aanvullende onderzoeken gedaan naar de ligging en opbouw van bodemlagen die mogelijk kansrijk zijn voor geothermie. De eerste stap is het uitvoeren van seismisch onderzoek door middel van vibro-trucks.
Met deze onderzoeken zal duidelijk worden welke plaatsen in Oost-Brabant mogelijk geschikt zijn voor boringen naar aardwarmte. Parallel aan het onderzoek wordt ook gewerkt aan de opbouw van een businesscase en een basisontwerp voor het veilig aanboren van geothermische energie.

Geothermie Oost Brabant

Friesland Campina, Bavaria, Mars, Ennatuurlijk en Geothermie Brabant ondertekenden op 28 juni 2017 een overeenkomst voor de ontwikkeling van geothermie in Brabant. Hiermee geven zij aan dat zij samen onderzoek uitvoeren naar de kansen voor geothermie tussen Veghel en Someren. In de tweede helft van 2017 worden aanvullende onderzoeken gedaan naar de ligging en opbouw van bodemlagen die mogelijk kansrijk zijn voor geothermie. Met deze onderzoeken zal duidelijk worden welke plaatsen in Oost-Brabant mogelijk geschikt zijn voor boringen naar aardwarmte. Parallel aan het onderzoek wordt ook gewerkt aan de opbouw van een businesscase en een basisontwerp voor het veilig aanboren van geothermische energie.

Meer informatie

Binnenkort vindt u op deze site meer informatie over de projecten van Geothermie Brabant. Wilt u nu alvast meer weten? Neem dan contact op met projectdirecteur Lodewijk Burghout onder nummer 06-10 37 39 32.